HVG Extra magazin

Tematikus magazinok
a HVG Kiadó gondozásában.

Pszichológia

HVG Extra - Pszichológia 40.

Pszichológia

2020/4

Vajon hányszor állunk meg és ünnepeljük meg, ha elértünk valamit? Hányszor merülünk bele az élménybe, ha jó társaságban, remek beszélgetésben a kapcsolódás jó érzése tölt el bennünket? Feltölt-e a párunk gyengéd ölelése, simogató tekintete, a gyermekünk csillogó szemei? Talán a boldogság kereséesét valahol ezeknél a pillanatoknál érdemes elkezedeni.

HVG Extra - Pszichológia 39.

Pszichológia

2020/3

Anya csak egy van – nos, még ez a triviálisnak tűnő állítás sem feltétlenül igaz. Legalábbis csak az biztos, hogy mindenki csak egy anyától származik. Ám, hogy valójában milyen az anyafigura – hány van belőle, közel van-e, vagy távol, és akár még ellentétes nemű is lehet –, miként ítéljük meg a viszonyunkat hozzá, hogyan látjuk az anyaképet, az annyiféle lehet, ahányan csak vagyunk.

HVG Extra - Pszichológia 38.

Pszichológia

2020/2

Az utóbbi hetek, hónapok azt jelzik, hogy a jövőnk kulcsa ismét a változásban rejlik. Napjaink világméretű krízise ugyanazt mutatja, amire életünk kisebb­nagyobb bukkanói során ráébredhettünk: rugalmasságunk, alkalmazkodó­ képességünk, szeretetteli kapcsolataink jelentik a legfonto­sabb támaszt minden időben.

HVG Extra - Pszichológia 37.

Pszichológia

2020/1

Életciklusaink természetes módon hoznak kríziseket, megoldandó feladatokat, kihívásokat gyermekkorunktól kezdve az időskorig. Azért érdemes ezekre tudatosan tekintenünk, és időről időre megtalálni a saját megoldásainkat, hogy harmonizálni tudjuk az életünket– ajánlják szakértőink.

HVG Extra - Pszichológia 36.

Pszichológia

2019/5

Az év végére jó eséllyel mindenkit utolér a kimerültség közepesen vagy egészen súlyos fázisa. Még mielőtt ráfordulnánk az utolsó hajrára, és minden leheletünkkel elkezdenénk azon igyekezni, hogy minél több (minden!) férjen bele az utolsó hetek, napok rövidülő óráiba, álljunk meg inkább egy-két gondolatnyi időre.

HVG Extra - Pszichológia 35.

Pszichológia

2019/4

Valójában nem a gyerek nevelése igazi kihívás – mint azt legtöbben gondoljuk –, hanem együtt lenni a gyerekkel a folyamatosan változó helyzetekben és a fejlődése különböző korszakaiban. Pedig „mindössze ennyi” elég lenne ahhoz, legalábbis szakértő szerzőink szerint, hogy a gyermekeink biztonságban, egészséges kötődést kialakítva, önálló felnőtté cseperedjenek.

HVG Extra - Pszichológia 34.

Pszichológia

2019/3

Félünk attól, hogy kimaradunk valamiből; tartunk attól, hogy nem vagyunk elég jók; óhatatlanul is összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogy lássuk, mennyire vagyunk elfogadhatók – mindezeket a hétköznapokban is rendre felbukkanó kétségeket az online tér extrém módon felerősíti. S ezzel együtt felhangosítja bennünk a szorongást, a bizonytalanságot és a megfelelési vágyat. Sajnos, lehet úgy fogalmazni, hogy automatikusan zuhantunk a virtuális térbe, védőháló nélkül.

HVG Extra - Pszichológia 33.

Pszichológia

2019/2

Narcisztikus korban élünk – hangzik el egyre gyakrabban minden oldalról. Tény, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a külsőségek, igyekszünk minél jobban kozmetikázni a rólunk megjelent képet, szinte kizárólag a pozitív megítélés alá eső élményeket kommunikáljuk. Az érvényesülés egyre kevésbé a teljesítményünk és a képességünk függvénye – gondoljuk. Sokkal inkább azé, milyennek adjuk el, láttatjuk magunkat, mennyire erőteljesen és határozottan tudjuk képviselni vélt vagy valós eredményünket.

HVG Extra - Pszichológia 32.

Pszichológia

2019/1

Kedves olvasó! Álljon meg egy pillanatra, és nézze meg, hogyan is ült neki a magazin olvasásának! Kényelmesen elhelyezkedett, és esetleg valami finom rágcsát, netán többfélét is vett maga mellé? Útközben van, és péksüte- ményt vagy szendvicset majszol? Gondoljon bele, vajon hány másik tevékenység alatt teszi ugyanezt! Tévézés közben? A számítógép mellett? Rohanásban két helyszín között? Mikor itta meg utoljára nyugodt körülmények között, lassan, komótosan a kávéját? Nos, ha lehet egy kérésünk: ma olvasás közben ne fogyasszon semmit!

HVG Extra - Pszichológia 31.

Pszichológia

2018/5

Érzelmeink gyakran elragadnak bennünket, ami járhat pozitív hatással – megszabadulunk a stressztől, szorongástól –, vagy negatívval is, ha túlzottan a hatása alá kerülünk, hisz jelentős mértékben befolyásolhatja a döntéseinket. Ám még ez utóbbi is jobb, és könnyebben korrigálható, mint elrejteni, eltitkolni őket, és hallgatásban, feszültségben létezni. Az érzelmek, akár tudatosak, akár elfojtottak, befolyásolják viszonyunkat a külvilághoz, kapcsolatainkat másokhoz, a közérzetünket, és azt, hogyan tudjuk megoldani a mindennapi helyzeteket.

HVG Extra - Pszichológia 30.

Pszichológia

2018/4

A legteljesebb boldogságot és a legnagyobb szenvedést is ugyanaz okozza: a párkapcsolatunk. Ráadásul azért sem olyan könnyű kiegyensúlyozott viszonyt létrehozni, mert nem egyedül rajtunk múlik, milyen lesz a kimenet. Ketten vagyunk benne, két külön egyéniség, személyiség, és együtt kell megalkotnunk egy harmadik dolgot, a közös Mi-t, a kapcsolatunkat.

HVG Extra - Pszichológia 29.

Pszichológia

2018/3

Melyikünkkel ne fordult volna már elő, hogy egyszer csak reggel rosszkedvűen ébredtünk, és bármely cselekedetünk hiábavalónak látszott? Nem motivált sem az új nap ígérete, sem a család, sem a munka. Persze, ennek lehet oka átmeneti fáradtság, ám ha az időtartama elhúzódik, egyetlen bizonyos tevékenységgel kapcsolatban jelenik meg, vagy időről időre újra megtörténik, érdemes közelebbről is szemügyre vennünk a kérdést. Mert nem biztos, hogy az adott ügyben jó irányt vettünk, és jó irányba tartunk. Belső motivációnk, amiért és aminek a segítségével sikerrel és örömmel tesszük a dolgunkat, jó sok összetevőből áll. Ahogyan nevelkedtünk, amilyen mintát látunk magunk körül, illetve amilyet követendőnek tartunk, amit a környezetünk sugall vagy elismer, ami a társadalmi szerepünkhöz tartozik, mind-mind befolyásolja, mit akarunk megvalósítani, és mit gondolunk hajtóerőnek. Talán ezért is olyan nehéz egyből határozottan és egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, mire is vágyunk igazán.

HVG Extra - Pszichológia 28.

Pszichológia

2018/2

Mitől nő a nő, és mitől férfi a férfi? Manapság már abban sem bízhatunk sokszor, hogy ez ránézésre, külső jegyek alapján egyértelműen kiderül. Nőies férfiak, férfias nők – főként a fiatalok között, gyakran hoznak zavarba bennünket a társas kapcsolatokban vagy a munkahelyen, nem is beszélve azokról, akik nem a hagyományos szerepelvárásokat követik. Egyáltalán követi-e ezeket még valaki? Az a leegyszerűsített állítás, miszerint a nők tudnak gyereket szülni, a férfiak meg nem, bár igaz, különbségtételre aligha adhat jó alapot.

HVG Extra - Pszichológia 27.

Pszichológia

2018/1

Vannak dolgok, amelyekről, úgy érezzük, nem akarunk, nem tudunk beszélni. Az érzéseink megfoghatatlanok, nincsenek rá szavak, nincs, akivel megoszthatnánk a zavarunkat. Szinte természetes módon ássuk el ezeket az élményeket a tudattalanunk mélyére, dobozba gyömöszölve hagynánk magunk mögött a múltban, elfelejtenénk, mintha soha meg nem történtek volna. A gond csak az, hogy ezek a krízisek, traumatikus élmé- nyek nem sorvadnak el, nem oldódnak fel maguktól, sőt valójában mintha arra várnának, hogy váratlanul levegő- höz, fényhez jussanak, és a felszínre törjenek.

HVG Extra - Pszichológia 26.

Pszichológia

2017/4

Szeretni bolondulásig – leginkább erre vágyunk folyton, míg aztán gyakran előfordul, hogy belebolondulunk érzéseink felemelő vagy éppen letaglózó erejébe. Bár elsőre annyira magától értetődőnek tűnik, mégsem mindig olyan egyszerű azonosítani, meghatározni, mit is érzünk valójában. Szerelemből, szeretetből, vágyból vagy szexualitásból fakadó-e az érzés, ami hatalmába kerít bennünket. Mindenesetre sokszor meglepő dolgokat cselekszünk, elképzelhetetlen teljesítményre vagyunk képesek tőle.

HVG Extra - Pszichológia 25.

Munkafüzet

2017/4

HVG Extra - Pszichológia 24.

Önérvényesítés a sikerért

2017/3

Érdekes, hogy a sikerességünk sokkal inkább a szubjektív megítélésünktől, mint objektív mutatóktól függ – például attól, hogyan ítélik meg mások a tetteinket, vagy mennyire becsüljük mi magunk az erőfeszítéseinket és eredményeinket. Önérvényesítő képességünk pedig jórészt korán szerzett és hozott mintákból táplálkozik, nem pedig személyiségjegyeink lenyomata. Így tehát jelentősen befolyásolhatja sikerességérzetünket az, hogy tisztában vagyunk-e önmagunkkal, reálisan értékeljük-e képességeinket, bátran szembenézünk-e a megoldandó feladatokkal, vállaljuk-e a konfliktusokat, tanulunk-e a kudarcainkból, vagy hogy miként beszélünk erről magunknak és másoknak. Még akkor is, ha megfelelő pozícióban dolgozunk, és viszonylag kiegyensúlyozottnak tűnik a családi életünk.

HVG Extra - Pszichológia 23.

Idő, ami meghatároz

2017/2

Az idő és a hozzá fűződő viszonyunk alapvetően meghatároz bennünket. Az például, hogy mennyi időnk van egy-egy feladat megoldására, vagy hogyan egyensúlyozunk a mindennapi teendőink elvégzése során, és végső soron, hogy mennyi időnk van itt a földön, egyeseknél okozhat stresszt és kapkodást, másoknál pedig épp a kreativitás és a figyelem összpontosítását idézheti elő.

HVG Extra - Pszichológia 22.

Teszt

2017/2

Szánjuk egy kis időt arra, hogy megálljunk, és megvizsgáljuk, merre tartunk, mit csinálunk, mit érzünk, milyen hatással vagyunk a körülöttünk lévő emberekre. Tesztjeink segítségével feltérképezheti, vágyai és céljai össz­ hangban vannak­e bensőjével, s ha esetleg irányváltásra van szükség, mely erősségeire érdemes fókuszálni. Kellemes elmélkedést!

HVG Extra - Pszichológia 21.

Titkos életünk

2017/1

Imádjuk a titkokat, a titokzatoskodás felkelti az érdeklődésünket – és ha valaki megtisztel a bizalmával, beavat bennünket, öröktől fogva élő kíváncsiságunk és önérzetünk is kielégül. De vajon milyen gyakran gondolunk bele, hogy mit jelent ez a titok a hordozójának, és mit jelent nekünk, ha már tudomást szereztünk róla? Mert el kell viselni a közös titok súlyát, hiszen esetleg azért osztották meg velünk, mert ez is könnyebb együtt, vagy mert cselekednünk kellene, netán örökre hallgatnunk.

HVG Extra - Pszichológia 20.

Testvérkapcsolat

2016/4

Ki bevonja minden dolgába, ki mindenét megosztja vele, ki szóba sem áll vele, ki évek óta leplezi a hiányát – ahány testvér, annyiféle kapcsolat. Ám a közös múlt, a közös élmények egy életen át összekötik a testvéreket – bármifélék legyenek is –, akár akarják, akár nem. A talán leghosszabban tartó kapcsolat legtöbbször konfliktusokkal, versengéssel, féltékenységgel terhelt, de amennyi gondot okozhat, legalább annyi jóval is szolgálhat.

HVG Extra - Pszichológia 19.

Hogyan hatunk egymásra

2016/3

Mikor és hogyan hatunk egymásra? Minden pillanatban, mindenhogyan – a jelenlétünkkel, a tekintetünkkel, a szavainkkal, a viselkedésünkkel és még azzal is, amit éppen nem teszünk meg. Így tehát sohasem vonhatjuk ki magunkat mások és környezetünk hatása alól, ráadásul még saját, hozott és tanult mintáink is folyton befolyásolnak. Mit tehetünk hát, hogy autentikusak legyünk, és majd a gyerekeink is azzá váljanak?

HVG Extra - Pszichológia 18.

A testem és én

2016/2

Ötévesek vagyunk. Ez alatt az idő alatt közel száz szakértő bevonásával félezernél is több cikk született sokféle témában az önismereti kérdésektől az intim viszonyokon át a karriertervezésig. Szex, válás, gyereknevelés, tehetséggondozás, képességeink kibontakoztatása, családi minták – csak néhány azok közül a fontos témák közül, amelyeket igyekeztünk több szempontból megvilágítani. Hétköznapi problémák, gyakorlatias kérdések mentén gondolkozunk róluk, és szeretnénk segíteni abban, hogy mindenki megtalálja saját, személyre szabott válaszát.

HVG Extra - Pszichológia 17.

TESZT különszám

2017/1

Kedves Olvasónk! Aktív részvételre, elmélkedésre és játékra is hívjuk Önt teszteket tartalmazó különszámunkkal. Ezúttal arra kérjük, adjon válaszokat a kérdésekre, őszintén nézzen szembe érzéseivel, szokásaival, környezeté­vel. Inspiráló gondolkodásra késztető tesztjeinket szakértő szerzőink állí­tották össze, szakmai munkájuk és tapasztalataik alapján. A tesztek min­dig pillanatnyi állapotot tükröznek, az eredmények pedig változtathatók, amiben gyakorlati útmutatókkal igye­keztünk segítséget adni. Tekintsenek eredményeikre olyan lehetőségekként, amelyekből kiindulva felfedezhetik rejtett önmagukat, és harmonikusabb kapcsolatban élhetnek szeretteikkel.

HVG Extra - Pszichológia 16.

Ki vagyok én?

2016/1

Ezernyi dolog van hatással arra, kivé válunk, mi lesz belőlünk életünk során – a genetikai kódjainktól a szülői mintákon át a tapasztalatainkig sokszínű a térkép. Alig van, ami jobban érdekelne bennünket, mint hogy mit miért teszünk, van-e viselkedésünkben, reakcióinkban mintázat, illetve milyennek látnak minket mások általában, s különösen egy-egy fontos helyzetben.

HVG Extra - Pszichológia 15.

Elengedéstől újrakezdésig

2015/4

Ha összedőlnek a dolgok, ha elhagy vagy eltávozik az, akit szerettünk, végtelen fájdalom lesz úrrá rajtunk. De olyannyira félünk ettől a fájdalomtól, a veszteségtől, a hiánytól, hogy sokszor igyekszünk tudomást sem venni róla, eltemetni valahová a mélybe, kihagyni az életünkből azokat a dolgokat, amelyek addig oly fontosak voltak. Máskor meg olyan erővel ragad magával a fájdalom, hogy szinte maga alá temet, elveszünk benne, mintha rajta kívül nem lenne már más.

HVG Extra - Pszichológia 14.

Kreatív énünk

2015/3

Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a kreativitásra, mint valami különleges képességre, amelyre egyes kivételes adottságú emberek képesek, mások pedig nem. Pedig a kreativitás korántsem azonos a művészi hajlammal. Sőt!

HVG Extra - Pszichológia 13.

Apa születik

2015/2

Édesapa is csak egy van. Bár a férfiszerep pótolható a családban, nem szabad elvitatni az apa jelentőségét. Míg a nőknél a fogantatástól kezdve a biológia magától értetődően diktálja az anyává válás ritmusát, a férfiaknál az apaság vállalása sokkal több bizonytalanságot, kérdést, tudatos döntést, szembenézést igényel.

HVG Extra - Pszichológia 12.

Kalandozások az álmok világában

2015/1

Rólad álmodtam – hangzik az egyik legszebb szerelmi vallomás. De vajon tudhatjuk-e teljes bizonyossággal, mi köze az álomnak a valósághoz, az álombéli figurának ahhoz, aki előttünk áll. Álmainkban vágyaink, érzelmeink és a környezetünkből felénk áramló ingerek szövevényes hálót alkotnak, amit sem az idegtudomány segítségével, sem az évszázados tapasztalatok birtokában nem könnyű kibogozni. De az kétségtelen, hogy titokzatos éjszakai „filmjeink”, benyomásaink nyomot hagynak a mindennapjainkon, és belső képeink segítenek felfedezni énünk kevésbé tudatos részleteit.

HVG Extra - Pszichológia 11.

A hét főbűn nyomában

2014/4

Némi önzés segíthet vágyaink kiteljesítésében, a büszkeség önbizalmunk megerősítésében, biztonságérzetet nyújtanak a saját erőből megszerzett dolgaink, fejlődésre, változásra inspirálhat, ha másokkal összehasonlítjuk magunkat, a harci kedv segíthet előrejutni a nehézségek közepette, a másik fél iránt érzett szenvedély elmélyíti a kapcsolatot, és gyönyörökhöz juttat, a finom ételek és italok mindennapjaink ünnepi pillanatai lehetnek, az álmodozások, az „üres” órák pedig hozzájárulnak jóllétünk teljességéhez.

HVG Extra - Pszichológia 10.

Neveljünk boldog gyerekeket!

2014/3

Minden gyerek csoda, ez nem kérdés. Az viszont már az, hogyan élünk ezzel a csodával, és mennyire hagyjuk kibontakozni.

HVG Extra - Pszichológia 9.

Szenvedély: rabságban vagy szabadon

2014/2

Szenvedély nélkül nem érdemes élni.
Magán- és professzionális életünk is kevesebb, unalmasabb, üresebb lenne nélküle.

HVG Extra - Pszichológia 8.

Hatalmi játszmák

2014/1

Látható és láthatatlan hatalmi szálakat mozgatunk, melyek hálózata átfonja életünket.
Szinte önkéntelenül felmérjük és eldöntjük minden helyzetben, minden találkozásnál, alárendeltek vagy hatalommal bírók vagyunk-e.

HVG Extra - Pszichológia 7.

Miben hiszünk?

2013/4

A hit az egyik legintimebb kérdés az életünkben. Mélyen meghatározza viszonyunkat önmagunkhoz, másokhoz és a világhoz.

Mindenekelőtt az önmagunkba vetett hit játszik szerepet abban, milyen célokat merünk kitűzni, hogyan döntünk, eredményesek lesznek-e a cselekedeteink, azaz végső soron sikeresnek érezzük-e magunkat. Az önbizalmat, önbecsülést, önértékelést, magabiztosságot gyakran szinonimaként használjuk, pedig sokkal inkább egymásra épülő fogalmak, amelyek egysége az önazonosság feltétele.

HVG Extra - Pszichológia 6.

Mozgatórugóink

2013/3

Miért van az, hogy bizonyos dolgokat szívesen megteszünk, időt és energiát nem kímélve, míg másokat, amelyek bár hasznosak és előnyösek lennének számunkra, vég nélkül tologatunk, s csak óriási erőfeszítéssel sikerül belefognunk a megvalósításukba? Egyénenként teljesen eltérőek külső és belső motivációink arra, hogy valami mellett szívvel és lélekkel elkötelezzük magunkat, így aligha van általános recept, ami mindenkit megmozgatna – legyen szó életmód- vagy munkahelyváltásról, párválasztásról, kapcsolat megtartásáról.

HVG Extra - Pszichológia 5.

Születéseink

2013/2

A születés és az azt megelőzően az anyaméhben töltött idő mindannyiunk közös élménye. Ennek az időszaknak az emlékei, tapasztalatai, érzései azonban testünk sejtjeibe zárva, lelkünk legmélyén, tudattalanunkban őrződnek. Mégis, e halvány lenyomat, a világba érkezésünk mintája egész életünkre kihat. A magzati élet mind fejlettebb kutatásai, a pszichológia holisztikus szemléletű megközelítései egyre inkább azt bizonyítják, hogy a fogantatás pillanatától működésbe lép, épül biológiai emléktárunk, és érzékelésünk egészen a legkorábbi szakasztól raktározza emlékeinket.

HVG Extra - Pszichológia 4.

Intim viszonyban

2013/1

Az immár negyedévente megjelenő lapunkat ez alkalommal olyan témának szenteltük, amely mindannyiunkat izgat, de keveset és bátortalanul beszélünk róla, mivel még manapság is az egyik legnagyobb tabunak számít: ez a szex. Bár egyre nyíltabban vesznek körül bennünket „bevállalós” erotikus tartalmak a legkülönbözőbb médiumokban, a szex nem csupán a változatos pozitúrák kipróbálásáról, élvezetéről szól.

HVG Extra - Pszichológia 3.

A választás művészete

2012/2

A HVG Extra Pszichológia harmadik száma segít eligazodni a tudatos és tudattalan döntések útvesztőiben, az önismeret, a párkapcsolat, a családi élet és a munka területén, és rávilágít a választás művészetének lényegére: sokszor a döntés maga fontosabb, mint annak pozitív vagy negatív hatása!

HVG Extra - Pszichológia 2.

Egymás között

2012/1

Sokszínű kapcsolataink behálózzák életünket - még akkor is meghatároznak, alakítanak bennünket, ha tudatosan nem érzékeljük, kezeljük őket. Ezernyi szállal kötődünk a körülöttünk lévő világhoz - szüleinkhez, gyermekeinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz, ismerőseinkhez, munkatársainkhoz és a virtuális vagy valóságos világban körülöttünk élőkhöz. Kapcsolataink nyílt és rejtett hálózatát fedezhetjük fel e magazinban, amelyben szakértő szerzőink egy-egy kulcsfontosságú témát világítanak meg, és tanácsot adnak, hogyan irányítsuk tudatosabban és jobban életünket.

HVG Extra - Pszichológia

Pozitív pszichológia

2011

A HVG Extra Pszichológia az életünk minden részét betöltő változás témakörét járja körül – az önismeret, a kapcsolatok, a család és munka, valamint a gazdaság és tudomány területéről szemezgetve a legizgalmasabb témákat. A lapban többek között utánajárunk, mitől leszünk valójában boldogok, hogyan választunk és döntünk, hogyan változtak meg a női és férfiszerepek a családban és a munkában napjainkban, továbbá mit tehetünk azért, hogy helyrebillenjen az egyensúly. Ezenkívül kitérünk arra is, hogy mire jó a meseterápia, befolyásolja-e életünket a korai kötődési minta, és mit kezdjünk a kapunyitási pánikkal.

HVG Extra magazinok

Kiadó: HVG Kiadó Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: 06 1 436 2000 Fax: 06 1 436 2014
Web: extra.hvg.hu, email: extra@hvg.hu

Felelős kiadó: Szauer Péter vezérigazgató
Lapigazgató: Budaházy Árpád
Főszerkesztő: Szörnyi Krisztina
Tervezőszerkesztő: Juhász Gábor Tamás cantinart.hu

Hirdetésfelvétel:
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: 06 1 436 2020, 06 1 436 2000,
Fax: 06 1 436 2089, email: hirdet@hvg.hu

Lapterjesztés: Tóbiás Andrea
E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu
Megrendelhető: a kiadónál: 1300 Bp. 3., Pf. 20
1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Megvásárolható: a hírlapárusoknál.

X

HVG Extra magazinok

Kiadó: HVG Kiadó Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: 06 1 436 2000 Fax: 06 1 436 2014
Web: extra.hvg.hu, email: extra@hvg.hu

Hirdetésfelvétel:
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Telefon: 06 1 436 2020, 06 1 436 2000,
Fax: 06 1 436 2089, email: hirdet@hvg.hu

X
RSS-feed